Om nätverket Vad händer? Kontakt & Forum Företagare www.scytheconnection.com Kunskapsbank Sommarjobb & kurserHay hay!

Välkommen till nätverket för liens främjande!

Nu är liehandboken klar och kan fritt laddas ner här på sidan.

Vår facebookforum har blivit aktivt med tiden och har nu över 250 medlemmar. Där finns långa diskussioner, bilder och videoklipp. Välkommen du med.

Här på hemsidan kan du upptäcka fördelarna med lien. Här kan du lära dig att bli bättre på lieslåtter, du kan hitta företagare som håller i kurser eller utför entreprenad. Du hittar tillverkare och försäljare av utrustning.

I kunskapsbanken samlar vi tips, information och nyheter. Lieslåtter är i ständig utveckling och inget dammigt museumsredskap.

Värmt välkommen!Om nätverket

Lienätverket är en samling av lieslåttrande entusiaster och företagare. Nätverket drivs ideellt, men är ingen förening. De personer och företag som är med i nätverket, stödjer följande målsättning och förhållningssätt...

Målsättning

Nätverket arbetar för...
...att främja användningen av lien.
...att flera ängar blir slagit med lie.
...att utveckla lien och därtill hörande metoder och redskap.

Nätverket har ett ekologiskt hållbart förhållningssätt. Vi vill ha dialog och vara ifrågasättande för sådant som inte är bevisat och imötekommande för nya idéer.


Varför behövs ett lienätverk?

Lien är ett fantastiskt redskap som få idag behärskar. Intresset för lien är dock stort. Detta intresse måste fångas upp och kunskapen spridas till en ny generation.

Liemän/kvinnor spridda över landet och världen kan tillsammans utveckla tekniker och hjälpa varandra. Det betyder att fler ängar blir slagna med lie och att slåttern blir effektivare.

Länsstyrelserna har ibland svårt att hitta entreprenörer inom lieslåtter. Nätverket ger en snabb överblick över företagare.

Förhoppningsvis kan nätverket även leda till att fler använder lien, detta fantastiska redskap.

Varför behövs lieslåtter?

Både för att bevara och utveckla biologisk mångfald, kulturarv och hållbar utveckling.

Historik

Nätverket startades i november 2008 då erfarna liemän/kvinnor från Sverige och Danmark träffades för att starta arbetet med en liehandbok.Kontakt & Forum

Är du egen företagare och vill vara med? Det kostar inget. Som medlem i nätverket måste man stå bakom nätverkets målsättningar och förhållningssätt. Kontakta nätverkshållarna


Nätverkshållare:


Rune Stenholm Jakobsen: 0707 28 7974. naturvarden@gmail.com

Mats Rosengren: 0500-49 13 13. pomologen@live.se


Webbmaster:

Rune Stenholm Jakobsen: 0707 28 7974. naturvarden@gmail.com


Facebook-forum
Gå med i lienätverkets facebookgrupp och få kontakt med andra intresserade, ställa frågor, ta upp diskussioner m m. Sök på "lienätverket" och anmoda om medlemskapVad händer?Facebook-forum

Gå med i lienätverkets facebookgrupp och få kontakt med andra intresserade, ställa frågor, ta upp diskussioner m m. Sök på "lienätverket" och anmoda om medlemskap

Nyhetsbrev

Vill du veta vad som händer så finns nyhetsbrevet Slåtterbladet som ges ut av länsstyrelsen i Värmland. Gratis prenumeration och annonsering. Länk till Slåtterbladet

Slåtterfestival Danmark

Vissa år avhålls en slåtterfestival i Grib skov på Norra Själland i Danmark. Internationala gäster och duktiga instruktörer, tävlingar och hygge. Se bilder och läs mera på: http://www.scytheconnection.com/adp/denmark08/denmark08.html

Slåtterfestival Norge
Varje år avhålls en slåtterfestival i Norge med internationella gäster.

Handbok i lieslåtter
Rune Stenholm Jakobsen har samlat in kunskap från näran och fjärran som han har beskrivit i en handbok. Möjligtvis blir detta en tryckt bok, men tills dess finns råmanus tillgängligt här i kunskapsbanken.
Handboken är en ny och djup praktisk guide i lieslåtter. Den riktar sig både till nybörjare och professionella och kommer förhoppningsvis att fylla ett länge väntat behov för de vetgirriga. Även bland professionella liemän/kvinnor finns mycket erfarenhet att utväxla, därför är det ett nöje för oss i nätverket att träffas och utvecklas. Innehållet kommer att baseras på kunskaper både från befintlig litteratur och erfarenhet från liemän/kvinnor från flera länder.Sommarjobb


Det finns ibland möjlighet att sommarjobba hos slåtterföretagen. Både som anställd eller som anlitad i fall du har eget företag.

Företag som erbjuder sommarjobb:

Slåttergubben

(Du hittar kontaktuppgifter på företagssidan)Kurser

Flera av nätverkets medlemmar är duktiga kurshållare. Du kan hitta dem på företagssidan


Kunskapsbank

Kvalitetsäkring av yrket
Liekörkort >

Skötselsproblem och -lösningar
Brist på samordning mellan olika åtgärder för samma äng >
Videbekämpning >

Utveckling
Vattendragsslåtter >


Hantverket - metoder
Examensarbete om kroppsrörelser>

Handbok i lieslåtter >

Filmer på olika slåtterstilar>
Filmer på internet >

Litteraturtips >
Liekörkort


På Göteborgs Universitet i Mariestad kan man på utbildningen "Landskapsvårdens hantverk" genomföra kurs i lieslåtter och få körkort för lie. Detta är att betrakta som en garant för att personen ifråga har den nödvändiga teoretiska inblick i ämnet samt kan utföra ergonomisk god och högkvalitativ lieslåtter. Det är ingen garanti för att personen jobbar snabbt och ej heller att personen kan utföra god skärpning av liebladet, förutom handbryning. På så vis kan man jämföra liekörkortet med motorsågskörkortet.

Till toppen >

 Brist på samordning


Angående flera entreprenörer på samma äng Naturvärden och våra samarbetspartners vill göra alla uppdragsgivare uppmärksam på ett genomgående problem som många inte har kännedom om. Generellt är det viktigt att olika entreprenörer som utför åtgärder på samma äng, har kunskap om hur deras metoder påverkar andras uppdrag. Efter t.ex. restaureringsarbete lämnas ibland mindre grenar kvar i gräset och den lämnade höjden på gräset är ofta så hög att lien går i stubber. Detta är ett stort problem, eftersom det resulterar i extra tidåtgång och möda samt orsakar skada på både blad som orv. Detta blir omkostnader som i stället kunde ha använts till att påbörja slåtter på nya ängar.
Dialog kan spara pengar och möda.

Till toppen >

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 


Videbekämpning

Metoden att låta lien kapa nya årsskott varje år är inte att rekommendera vid videbekämpning, eftersom ett bonsailiknande rotsystem utvecklas. Detta skapar problem i längden. Vi förespråkar hård rothantering från början för att få en så lättslagen äng som möjlig. I praktiken kan detta vara med yxa och handkraft, där man drar upp rötter så mycket som möjligt samt skader roten genom att skapa mycket exponerat yta. Att satsa på förebyggande arbete lönar sig i längden.

Till toppen >

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bäckslåtter


Med bäckslåtter kan man med rätta metoder gynna biologisk mångfald, samtidigt som man skapar bättre flöden i bäcken. Bäckslåtter är en oerhörd kvalitativ åtgärd, där resultatet är mycket beroende av en skicklig entreprenör med arts- och habitatkunskap. Tyvärr finns många exempel på maskinella åtgärder som är skadlig för den biologiska mångfalden. Bäckslåtter används av danska myndigheter vid vattendrag med höga naturvärden.

Till toppen >

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Examensarbete

Läs Runes examensarbete om hur man kan dra nytta kroppen på olika sätt vid lieslåtter. Olika slåtterstilar beskrivas och en mängd tips till hur enstaka kroppsdelar kan användas beskrivs.

Examensarbetet ( pdf 2,9 mb )

 

 

 

 

 Handbok i lieslåtter

Här kan du gratis ladda hem liehandboken. Om handboken kommer att tryckas vet vi ännu inte.
Nybörjare? kapitel "slåtterteknik - kom i gång" är skrivit för dig. Vill du fördjupa dig, finns ett fördjupningskapitel samt ett examensarbete som ligger uppe på denna hemsida

-> Handboken ( 68 mb pdf )

Till toppen >

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Filmer på olika slåtterstilar

Namnen på slåtterstilarna är enbart arbetsnamn tlls bättre förslag dyker upp.

Fristil (helkropps)
Helkroppsfristil Mats (40 mb)
Helkroppsfristil Rune (10 mb)
Helkroppsfristil tyngdkraftsprincip rune (10 mb)

Fristil (överkropps)
Överkroppsfristil Gerhard (55mb)

Fixerad stil
Fixerad stil Janne (47 mb)
Helkroppsfristil med Fixerad-stil-avslutning Janne (4 mb)

Höftdrivande stil
Höftdrivande stil Hosniya (3 mb)Till toppen >

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Filmer på internet


Slåtterteknik
Peter Vido instruktionsfilm med råd och tips. Mycket god ergonomisk och effektiv uthållig lieslåtter.
http://www.youtube.com/watch?v=YzdjOkLQw1s

Neil och Vera Dudman har filmat massa och håller i egna kurser. På youtube har de en egen kanal med bara lie-relaterade filmer:
http://www.youtube.com/user/ndudman8

Neil Dudman viser en mycket god ergonomisk och effektiv uthållig lieslåtter och fin bryning. ( Eventuellt kan man ha rakare rygg och inte så böjda ben, fast kanske inte. Den här snubben vet vad han gör )
http://www.youtube.com/watch? v=bFD_DdJKjT0

Rune Stenholm Jakobsen viser grundrörelsen för att utnyttja tyngdkraften i lieslåtter.
http://www.youtube.com/watch?v=4vfiRyV1Hhk

Slåtterteknik - Taichi-stil
Tva turkiska snubbar visar god ergonomi med viktskifte. Bra långt orv. Dock asymmetrisk slag eftersom de slutar slaget framför kroppen.
http://www.youtube.com/watch? v=ZswfXRZ6dQ4


Slåtterteknik - Östeuropeisk stil.
Turkiet. Överdrivet med f örsenat vrid och troligen höga belastningar.
http://www.youtube.com/watch? v=SxlBwx9M8lk

Slåtter på rad
Radslåtter, Turkiet. Intressanta långa orv, betyder säkert en skillnad för balansen i orvet. Lien lyftas lite i början, men annars intressant. Viktskifte på fötterna bara halvvägs, eftersom vänsterbenet stopper upp i en för kropppen rak ställning
http://www.youtube.com/watch? v=30Q2dgq_C84

Svensk historia
Havreslåtter ( dock med lyft i början och mycket hackande. Inte god ergonomi). Äldre svensk film.
http://www.nordiskamuseet.se/Publication.asp?publicationid=13614&topmenu=144

Myrslåtter ( mycket lyft. 3 korta slag innan man går fram. Inte god ergonomi ). Underarmsorv. http://www.nordiskamuseet.se/Publication.asp?publicationid=13616&topmenu=144

Tävling

Tävlingsslåtter - individ (snabbt för små ytor, men inte ergonomiskt)
http://www.youtube.com/watch? v=hf5Hgz1BmB4

http://www.youtube.com/watch? v=vLWAFzurzWo

http://www.youtube.com/watch? v=dFc-asXf6qI

http://www.youtube.com/watch? v=PLKKOKeWIUc


Tävling - lag (snabbt för små ytor, men inte ergonomiskt)
http://www.youtube.com/watch? v=Kqh72FweUQE


Våtmarkslåtter
Skörd av vattenklöver. Specielt lieblad.
http://www.youtube.com/watch? v=j3qf5I0kDVs

Knackning
Knackning från Turkiet. Liggande. Obs! oergonomiska slåttertekniker kommer senare i filmen.
http://www.youtube.com/watch? v=VNyyaH5xmQY

Människa mot maskin
Människa mot maskin! ganska roligt klipp
http://www.youtube.com/watch? v=D4YZauvfRWE

Annorlunda användningsområden
http://www.youtube.com/watch? v=WROLoC3lcvo
http://www.youtube.com/watch? v=55TI0rXCsS4


Till toppen > 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Litteraturtips


Liemetoder
The scythe book 2nd edition. Tresemer, David. 2001 ( with addendum by Peter Vido)
Lien och dess marker. Persson, John. 1996
Webbsidan: www.scytheconnection.com
Kommande handbok från Lienätverket.

Liehistoria
The scythe book. Tresemer, David.


Skötselstrategi

Mångfaldsmarker. Olsson, Roger. et al. Hagmarksmistra/Centrum för biologisk mångfald. 2008
Skötsel av naturtyper-serien. Naturvårdsverket

Indikatorväxter
Om hävden upphör. Ekstam, Urban. Naturvårdsverket. 1997

Skötsel av närliggande värden

Häften från Jordbruksverket.
Skötsel av naturtyper-serien. Naturvårdsverket

Till toppen >